Tüketici Şikayetleri Duyuruları


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-THD/154 sayılı sayılı Kurul Kararı ile Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedeli ile İlgili Yapılan Değişiklik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli ve 2018/DK-THD/57 numaralı Kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında kabul edilen "Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar" çerçevesinde;

03.01.2013 Tarihli 2013/DK-THD/14 Numaralı BTK Cayma Bedelleri hakkında Kurul Kararının 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-THD/154 sayılı sayılı Kurul kararı ile kararın uygulanma tarihi 1 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. Bu karar tarihinin ileri alınması konusunda DANIŞTAY tarafından Kurul Kararı iptal edilerek iptal kıst hesaplamasının 01.04.2013 olarak uygulanması istenmiştir.

İlgili tarih aralığında iptal işlemi yapılmış olan ve alacağı bulunan abonelerin iade tutarları ilgili hizmetlerine alacak olarak yüklenmiştir. Ücret iadesi için E-Devlet üzerinden başvuru yapılması durumunda IBAN numarasına ücret iadesi gerçekleştirilecektir. Bireysel müşterilerimiz kimlikleri, Kurumsal müşterilerimiz ise, yetkili kişinin yetkili olduğuna dair evrak ile Türksat İl Müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Borç/Alacak Sorgulama için lütfen tıklayınız.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 05/11/2019 tarihli ve 2019/İK-THD/279 sayılı Kurul Kararı ile; Güvenli İnternet Profil Değişiklik ve İptal İşlemlerinden SMS Ücreti Tahsil Edilmesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 05.11.2019 tarihli ve 2019/İK-THD/279 sayılı Kurul Kararı ile; 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden; Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin olarak; abonelik işlemleri, profil değişikliği ve iptal talebi işlemlerini SMS yoluyla yapan abonelerimizden tahsil edilen ücretlerin iadesi yapılmaktadır. Alacağı bulunan abonelerin iade tutarları, ilgili hizmet numaralarına alacak olarak yüklenmiştir. Ücret iadesi için E-Devlet üzerinden başvuru yapılması durumunda Iban numarasına ücret iadesi gerçekleştirilecektir. Bireysel müşterilerimiz kimlikleri , Kurumsal müşterilerimiz ise, yetkili kişinin yetkili olduğuna dair evrak ile Türksat İl Müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Kurul kararı gereği bir iade tutarı bulunup bulunmadığı, Borç/Alacak sorgulama ekranından sorgulanabilir.Tüketici Şikayetlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.